تبلیغات
Lone Man - ته خط

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

اینجا همانجاست ، همانجایی كه بسیاری به آن میرسند. 
اینجا همان بن بست زندگیست ، همان ته خط. 
همان جایی كه مردن از ماندن بهتر است ، همان جایی كه معشوقه های فراموش شده ، لحظه های تلخ زندگی و مرگ را بخاطر می آوری. 
اینجا ته خط است ، مرز نازك بین مرگ و زندگی. 
همان جایی كه اشك ها می خشكد و حرفی برای گفتن نداری. 
همان جایی كه همه تركت كرده اند و رفیقی جز فرشته مرگ نداری. 
همان جایی كه به روز زاده شدنت ، عاشق شدنت و حتی بر پدر و مادرت نفرین نثار میكنی. 
همان جایی است كه نه راه پس داری و نه راه پیش. 
به خنجر هایی كه از رفیقان خوردی می اندیشی ، به زمین خوردنت، به لگدمال شدنت و به سوختن لحظه لحظه ی زدگیت. 
اینجا ته خط است...
خوش آمدی...

نوشته شده در 14 دی 91 ساعت 00:56 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak