تبلیغات
Lone Man - آنجا و این جا

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

وضع ما ، در گردش دنیا چه فرقی می كند
زندگی یا مرگ ، بعد از ما چه فرقی می كند

ماهیان روی خاك و ماهیان روی آب
وقت مردن ، ساحل و دریا چه فرقی می كند

سهم ما از خاك وقتی مستطیلی بیش نیست
جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می كند؟

یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ كرد
تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می كند

هیچكس هم صحبت تنهایی یك مرد نیست
خانه من با خیابان ها چه فرقی می كند

مثل سنگی زیر آب از خود می پرسم مدام
ماه پایین است یا بالا چه فرقی می كند ؟

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت
بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می كند

نوشته شده در 19 دی 91 ساعت 01:46 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak