تبلیغات
Lone Man - سر به هوا

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

نفس كشیدم  و گفتی زمانه جانكاه است
نفس نمی كشم ، این آه از پی آه است

در آسمان خبری از ستاره ی من نیـست
كه هرچه بخت بلند است ، عمر كوتاه است

به جای سرزنش من به او نگـــاه كنید
دلیل سر به هوا گشتن زمین مـــــاه است

شب مشاهده ی چشـم آن كمان ابروست
كمین كنید رقیبان سر بزنگـاه است

اگر نبوسم حســـــرت ، اگر ببوسم شرم
شب خجالت من از لب تو در راه است

نوشته شده در 20 دی 91 ساعت 14:28 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak