تبلیغات
Lone Man - بعد ٦ سال سگی

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

فكر میكردم بعد از این كه پیش پدرم باز میگردم ، زخم های روح و تنم التیام می یابد و پدر این كوه استوار ، مأمنی امن برای این پلنگ زخمی خواهد بود. 
ولی بین من و او فرسنگ ها فاصله است. 
٦ سال نقش پدر را بازی كردم ، شب و روز توهین شنیدم و تحقیر شدم ، بخاطر برادر و روح مادر كم نیاوردم. 
خدایا!
چقدر خسته ام ، چقدر غمگین .


نوشته شده در 22 اسفند 91 ساعت 06:17 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak