تبلیغات
Lone Man - من مرد تنهای شبم

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

 من مرد تنهای شبم 
مهر خموشی بر لبم
تنها و غمگین رفته ام 
دل از همه گسسته ام
تنهای تنها،غمگین و رسوا
تنها و بی فردا منم 
من مرد تنهای شبم 
مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم 
صد قصه مانده بر لبم
از شهر تو من رفته ام
کوله بارم را بسته ام
بی فکر فردا، با خود و تنها
عابر این شب ها منم
بی فکر فردا، با خود و تنها
عابر این شب ها منم

من مرد تنهای شبم 
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم 
صد قصه مانده بر لبم
نوشته شده در 23 اسفند 91 ساعت 01:09 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak