تبلیغات
Lone Man - آرزو دارم...

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

آرزو دارم یكی مثل خودت پیدا كنی ولی با تو كاری كه با من كردی نكنه... حسرت خوشی به دلم موند الهی همیشه خوش باشی. بعد رفتنت عزیزم ، بس كه تنهایی كشیدم قامتم خمیده از بس عشقت رو به دوش كشیدم.

نوشته شده در 23 فروردین 92 ساعت 16:06 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak