تبلیغات
Lone Man - چند بیت احساس

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد
آن را كه وفا نیست ز عالم كم باد

دیدی كه مرا هیچكسی یاد نكرد 
جز غم كه هزار آفرین بر غم باد


تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
هر دم از نو غمی آید مبارك بادم

نوشته شده در 11 اردیبهشت 92 ساعت 22:28 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak