تبلیغات
Lone Man - توقف ممنوع

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

نه زیبایم نه مهربان... فراریم از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست... فقط برای خودم هستم...خود خودم...مال خودم!!! ... سنگین...سرگردان­...مغرور...قانع­... با یک پیچیدگیه ساده و مقداریبی حوصلگیه زیاد!!! و برای تویی که صورت را میپرستی نه سیرت را... هیچ ندارم... راهت را بگیر و برو... حوالی من توقف ممنوع است.

نوشته شده در 30 اردیبهشت 92 ساعت 01:54 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak