تبلیغات
Lone Man - غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

نه قوتی که توانم کنار جستن از او

نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم

نه دست صبر که در آستین عقل برم

نه پای عقل که در دامن قرار کشم

ز دوستان به جفا سیر گشت مردی نیست

جفای دوست زنم گرنه مردوار کشم

چو می توان به صبوری کشید جور عدو

چرا صبور نباشم که جور یار کشم

شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل

ضرورت است که دردسر خمار کشم

گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید

کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم


عدی"


نوشته شده در 1 خرداد 92 ساعت 10:36 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak