تبلیغات
Lone Man - بی تو...

Lone Man

گلایه کن و نترس ! دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده.

زندگی یك چمدان است كه می آوریش
بار و بندیل سبك میكنی و می بریش

خودكشی مرگ قشنگی كه به آن دل بستم
دست كم هر دو سه شب سیر به فكرش هستم

گاه و بی گاه پر از پنجره های خطرم
به سرم میدند ایت مرتبه حتماً بپرم

چمدان دست تو و ترس به چشمان من است
این غم انگیزترین حالت غمگین من است

بی تو با بدن لخت خیابان چه كنم
با غم انگیزترین حالت تهران چه كنم

بی تو پتیاره ی پاییز مرا می شكند
این شب وسوسه انگیز مرا می شكند

قبل رفتن دو سه خط فحش بده داد بكش
هی تكانم بده و نفرین كن و فریاد بكش

قبل رفتن بگذار از ته دل آه شوم
طوری از ریشه بكش ارّه كه كوتاه شوم

مثل سیگارخطرناكترین دودم باش
شعله آغوش كنم، حضرت نمرودم باش

من تو را دیدم و آرام به خاك افتادم
و از آن روز كه در بند توام آزادم

چای داغی كه دلم بود به دستت دادم
آنقدر سرد شدم كه از دهنت افتادم

می پرم دلهره كافیست خدایا تو ببخش
خودكشی دست خودم نیست خدایا تو ببخش


نوشته شده در 16 تیر 92 ساعت 00:15 توسط Kianoosh .Y نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak